Ανάπτυξη Λογισμικού

Ότι χρειάζεται η επιχείρησή σας σε ένα custom λογισμικό

Η ανάπτυξη λογισμικού (Software Development) ανήκει στο Τομέα Software και αποτελεί το βασικό βραχίονα της επιχειρησιακής λειτουργίας της ComputerMind η οποία αναπτύσσει εξειδικευμένες εφαρμογές (Custom made Applications) που ολοκληρώνουν και αξιοποιούν άλλα υποσυστήματα (Software Integration). Η αρχιτεκτονική των συστημάτων που αναπτύσσει ακολουθεί το μοντέλο της «ανοιχτής» (Open Architecture) με χρήση προτύπων που διασφαλίζουν:

μεταξύ των υποσυστημάτων κάθε πληροφοριακού συστήματος (ολοκλήρωση).

τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα (δια συνδεσιμότητα – δια λειτουργικότητα).

χωρίς αλλαγές στη δομή και την αρχιτεκτονική τους.