Ανάπτυξη Λογισμικού

Η ComputerMind αναλαμβάνει να δώσει λύσεις σε επιχειρηματικές ανάγκες αναπτύσσοντας λογισμικό το οποίο είναι σχεδιασμένο πάνω στις ιδιαίτερες απαιτήσεις επιχειρήσεων και οργανισμών.

Η ComputerMind ειδικεύεται στην ανάπτυξη λογισμικού για περισσότερο από μια τριακονταετία. Μέσω της πολυετούς εμπειρίας στην ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού, η ομάδα ανάπτυξης λογισμικού έχει εξοικειωθεί με τα πρότυπα λογισμικού, τις διαδικασίες και τις μεθοδολογίες που ακολουθούν τον πλήρη κύκλο ζωής αυτών των προϊόντων, που περιλαμβάνει καταγραφή των απαιτήσεων, σχεδιασμό, υλοποίηση, ολοκλήρωση, έλεγχο και επαλήθευση προϊόντων.

Τα περιβάλλοντα που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη καθορίζονται κάθε φορά από τις ειδικές απαιτήσεις του έργου. Έτσι εξασφαλίζεται η δημιουργία αξιόπιστων και ευέλικτων λύσεων λογισμικού, που είναι σε θέση να βελτιστοποιήσουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του πελάτη και να εξασφαλίσουν την αποδοτικότητα της επένδυσής του.

 • Windows forms applications
 • Universal Windows Platform, spanning many different device types (desktop, laptop, tablet, phone)
 • Mobile applications, either native (Windows Phone /UWP), or Xamarin based.
 • Office Add-Ins that leverage the usage of Microsoft Office™ products (Word, Excel, Outlook etc)
 • Windows Services (desktop or server).
 • Web Services.
 • Web / IIS applications, especially for intranet usage
 • SQL Server Database, Business Intelligence and Reporting applications
 • Sharepoint applications, on-premises and cloud
 • Addin/plugin libraries for 3rd party applications (CRM etc)
 • Servers: Linux, Windows
 • Βάσεις Δεδομένων: MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL,
 • Development frameworks: PHP, Microsoft .NET
 • User Interface: HTML5, CSS3, Javascript, Angular,  jQuery
 • Message / Data format: XML/XSLT, JSON
 • Διερεύνηση αναγκών πελάτη
 • Καθορισμός προδιαγραφών σε συνεργασία με τον πελάτη
 • Καθορισμός πλαισίου του έργου (χρόνος, κόστος, τρόπος συνεργασίας)
 • Σχεδίαση του συστήματος με βάση τις προδιαγραφές και καθορισμός των λειτουργικων του χαρακτηριστικών σε συμφωνία με τον πελάτη
 • Ανάπτυξη λογισμικού
 • Ολοκλήρωση της εφαρμογής λογισμικού και έλεγχοι καλής λειτουργίας
 • Εγκατάσταση και παράδοση της εφαρμογής και των εγχειριδίων χρήσης

Χρειάζεστε ένα Λογισμικό για την επιχείρησή σας προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας;

Ζητήστε τώρα ανάλυση και προσφορά.