Ανάκτηση Δεδομένων

Η ComputerMind αναλαμβάνει την ανάκτηση των χαμένων δεδομένων (Data Recovery) από χαλασμένους σκληρούς δίσκους (Hard Disk) σε όποια κατάσταση κι αν βρίσκεται αυτός. Ακόμα αναλαμβάνουμε να σώσουμε τα χαμένα σας δεδομένα από PC – Lapyop – Tablet οι οποίοι έχουν απανθρακωθεί, έχουν πέσει σε νερό, ακόμα και σε ακραίες συνθήκες.

Τα είδη φορέων δεδομένων για τα οποία η ComputerMind μπορεί να πραγματοποιήσει διαδικασία ανάκτησης:

– Σκληρούς δίσκους όλων των ειδών ( SATA, IDE, SCSI, SAS, SSD)
– Εφεδρικές ταινίες – όλων των ειδών
– Συστήματα RAID / Servers / NAS
– Δισκέτες
– CD-ROM / DVD
– USB Flash Disks
– Memory Cards

Οι πιο διαδεδομένοι λόγοι για την ανάκτηση δεδομένων από δίσκο:

– Μηχανικά και Λογικά σφάλματα
– Βλάβες από νερό
– Βλάβες Λόγω Πυρκαγιών
– Ηλεκτρονικές Βλάβες
– Χαλασμένο Σκληρό Δίσκο
– Διαγραφή του συστήματος αρχείων/φακέλων (FAT) λόγο βλάβης.
– Διαμόρφωση Διαμερισμός του δίσκου σε τμήματα που έγινε από χρήστη.
– Κατά λάθος μορφοποίηση (FORMAT) του φορέα δεδομένων από χρήστη ή εξαιτίας κάποιου ιού (VIRUS).
– Τυχόν αλληλεπικάλυψη δεδομένων από καινούργια δεδομένα από λάθος χρήστη ή τυχόν βλάβη.