Δραστηριοποιούμαστε δυναμικά στον τομέα της πληροφορικής από το 1985

Ως System Integrator προσφέρουμε ολοκληρωμένες IT λύσεις και δραστηριοποιούμαστε σε τρεις βασικούς τομείς:

  Systems Integration
  Business Software
  IT Support & Consulting

Η ανάπτυξη και η οργανωτική μορφή της εταιρείας βασίζεται στην ικανότητά της για παραγωγή και διάθεση καινοτόμων και αξιόπιστων προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας.

Τι μπορούμε να κάνουμε για σας
35 χρόνια παρέχουμε ολοκληρωμένες, προηγμένες και αποδοτικές λύσεις τεχνολογίας.

Όραμα


Έχουμε ως κύριο και πρωταρχικό στόχο να γίνουμε αλλά και να παραμείνουμε οι πρώτοι στην επιλογή των πελατών μας. Έχοντας αναπτυγμένη πελατοκεντρική φιλοσοφία, ο κάθε πελάτης είναι μια ξεχωριστή περίπτωση που προσεγγίζουμε, αναλύουμε και υλοποιούμε τις ανάγκες του, με κύριο στόχο να συμβάλουμε αποτελεσματικά στον εκσυχρονισμό και στην ανάπτυξη τη επιχείρησής του με εφαρμοσμένες λύσεις πληροφορικής.

Στόχος


Η αποστολή της εταιρείας εστιάζεται στην παροχή ποιοτικών και καινοτόμων ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών, μέσω της εκμετάλλευσης τεχνολογιών πληροφορικής, εξασφαλίζοντας στους πελάτες της πλήρη κάλυψη των πληροφοριακών τους αναγκών, συμβάλλοντας στην ουσιαστική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών τους.

Οι Άνθρωποι μας


Είμαστε μια εταιρεία που στηρίζεται στους ανθρώπους που την στελεχώνουν και στις γνώσεις τους, ενώ δίνουμε μεγάλη σημασία στο περιβάλλον που εργάζονται, στην συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων τους και στα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους. Γι’αυτό, στο ανθρώπινο δυναμικό μας περιλαμβάνουμε τεχνικές ομάδες με μεγάλη ποικιλία και βάθος γνώσεων στις δημοφιλέστερες σύγχρονες τεχνολογικές πλατφόρμες όπως είναι η Microsoft .Net, Java και J2EE, PHP και στους κυριότερους Applications και Database Servers της αγοράς.

Αξίες


✔   Ποιότητα
✔   Συνέπεια
  Τεχνογνωσία
  Ομαδικότητα
  Εμπειρία
  Καινοτομία

Ενδεικτικό Πελατολόγιο

Στρατηγικές Συνεργασίες και Πιστοποιήσεις