Το Hardware είναι όλα τα μέρη που ολοκληρώνουν τη Μηχανογράφηση και τη Μηχανοργάνωση της επιχείρησής σας.

Το επιχειρησιακό υλικό, όπως Υπολογιστές Desktop, Laptop, Server και τα πακέτα λογισμικών τους, έχει ως στόχο να διευκολύνει τη λειτουργία της επιχείρησής σας.

Ελέγχουμε τις απαιτήσεις σας για αγορά υπολογιστών αναλόγως το μέγεθος και τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Showing all 3 results