IT OUTSOURCING

Υποστήριξη και κάλυψη αναγκών των επιχειρήσεων που δε διαθέτουν τμήμα IT.

Η ComputerMind παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες IT Outsourcing, αναλαμβάνοντας να υποστηρίξει και να καλύψει τις ανάγκες επιχειρήσεων που δε διαθέτουν τμήμα IT ή ακόμα και τις περιπτώσεις όπου το υπάρχον τμήμα IT αδυνατεί να καλύψει κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες. Οι υπηρεσίες IT Outsourcing είναι υπηρεσίες 24/7, και βασίζονται στην άμεση καθημερινή συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων σας και των εξειδικευμένων στελεχών μας.

Σήμερα η ανάγκη περικοπής εξόδων και μείωσης του συνολικού κόστους της δαπάνης λειτουργίας μιας επιχείρηση οδηγεί σε αναπόφευκτη μείωση των διαθέσιμων πόρων για την λειτουργία και συντήρηση του μηχανογραφικού της εξοπλισμού, χωρίς ανάλογους συμβιβασμούς στις απαιτήσεις καi την αξιοπιστία των συστημάτων.

Έχοντας μια πετυχημένη πορεία στο χώρου του IT Outsourcing για περισσότερο από μια δεκαετία και δεκάδες σταθερές συνεργασίες με εταιρίες ανεξαρτήτως μεγέθους, είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε ένα πλήρες πακέτο τεχνικών υπηρεσιών προσαρμοσμένο απολύτως στις ανάγκες σας

Με όπλα μας την άριστη επικοινωνία και διαθεσιμότητα, τη βαθιά γνώση του αντικειμένου σε σχεδόν οποιαδήποτε πλατφόρμα (Windows, Macintosh, Linux) και πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων για κάθε μηχανογραφική ανάγκη (Δίκτυα, Firewalls, Email & Collaboration Servers κ.α.) μπορούμε και παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές.

Οι άνθρωποι της ComputerMind που ασχολούνται με τη συγκεκριμένη υπηρεσία είναι ειδικά εκπαιδευμένοι ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται σε καθημερινή βάση θέματα και προβλήματα που σχετίζονται με τη μηχανοργάνωση της δικής σας επιχείρησης, αφού προηγουμένως έχουν αποκτήσει μια σφαιρική γνώση των συγκεκριμένων θεμάτων μέσω της καταγραφής και ανάλυσης των εξατομικευμένων αναγκών σας. Η διαχείριση και αντιμετώπιση των σχετικών θεμάτων γίνεται τόσο εξ αποστάσεως όσο και μέσω της παρουσίας τους στην επιχείρησή σας όποτε χρειάζεται.

Είμαστε στη διάθεση σας για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να προτείνουμε πραγματικές λύσεις σε όλες τις μηχανογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η επιχείρηση σας.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες υποστήριξης των συστημάτων πληροφορικής που σας προσφέρει η εταιρεία μας, με τα οικονομικά συμβόλαια υποστήριξης.

Έχουμε δημιουργήσει ένα αυτοδύναμο, πλήρως εξοπλισμένο τεχνικό τμήμα το οποίο δραστηριοποιείται στη συντήρηση, επισκευή και υποστήριξη του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των συστημάτων πληροφορικής. Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στο After Sales Support, υποστηρίζοντας τους πελάτες της εταιρίας καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκατάστασης και της παραγωγικής λειτουργίας των συστημάτων που τους παραδίδει, μέσω κλήσεων ή Συμβολαίων Συντήρησης – Υποστήριξης.

Τηλεφωνική Υποστήριξη

Απεριόριστη παροχή συμβουλών και οδηγιών για την αντιμετώπιση προβλημάτων (1ου Επιπέδου Σοβαρότητας) με τρόπο απλό και κατανοητό ακόμα και για μη έμπειρους χρήστες.

Απομακρυσμένη Διαχείριση Συστημάτων

Παρέχεται η δυνατότητα απομακρυσμένης υποστήριξης, επίλυσης προβλημάτων και monitoring μέσω εξειδικευμένου λογισμικού με ειδική παραμετροποίηση για την εκάστοτε εγκατάσταση και με την δυνατότητα δημιουργίας alerts για proactive maintenance.

On Site Υποστήριξη

Μηχανικός ή εξειδικευμένος τεχνικός πραγματοποιεί δωρεάν επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του πελάτη, όποτε κρίνεται αναγκαίο και σε επικοινωνία με το Ηelp Desk της εταιρίας επιλέγει την καλύτερη δυνατή λύση για την επίλυση του προβλήματος.

Αντικατάσταση & Επισκευή Εξοπλισμού

Αντικατάσταση του εξοπλισμού που παρουσιάζει πρόβλημα ώστε να συνεχίζεται η πορεία των εργασιών του πελάτη απρόσκοπτα κατά τη διάρκεια της επισκευής του.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Για την επέκταση των αναγκών του συστήματος πληροφορικής.

BackUp

Περιοδική παρακολούθηση του συστήματος Backup των δεδομένων (data) της εταιρείας σας ώστε να λειτουργείτε ανελλιπώς με ασφάλεια.

Με ένα μικρό κόστος, αφήστε να ανησυχούμε εμείς για την ασφάλεια και την σωστή λειτουργία του οργανισμού σας ώστε να αποδίδει το μέγιστο στην επιχείρηση σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η συνεχής τεχνολογική εξέλιξη και το έντονα μεταβαλλόμενο περιβάλλον στον χώρο της Πληροφορικής, είναι δυνατόν να καταστήσουν ανεπίκαιρα και αναποτελεσματικά τα υπάρχοντα ή αναπτυσσόμενα πληροφοριακά συστήματα και παράλληλα, να θέσουν σε δοκιμασία την αντοχή των επενδύσεων σε αυτόν τον χώρο.

Η ComputerMind πρωτοπόρος εταιρεία στην ελληνική αγορά στην σχεδίαση, εγκατάσταση και υποστήριξη Ολοκληρωμένων Συστημάτων Πληροφορικής, διαθέτει εξειδικευμένες ομάδες Business και Technical Consulting στελεχωμένες με έμπειρο δυναμικό και πλήρως ενημερωμένο επί των τεχνολογικών εξελίξεων.

Ο τομέας των μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών έχει να κάνει με την ουσιαστική και ρεαλιστική προσέγγιση των θεμάτων που διερευνά και την εφαρμοσιμότητα των προτάσεων της. Προτείνονται πάντοτε εφαρμόσιμες και υλοποιήσιμες λύσεις που ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Η ComputerMind έχοντας την εμπειρία Διοίκησης σημαντικών Έργων στον ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, έχει αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία στο χώρο Διοίκησης μεγάλων και πολυσύνθετων Έργων πληροφορικής. Οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω καταξιωμένων διεθνών μεθοδολογιών, προσαρμοσμένες από την εταιρεία, σύμφωνα, με τις ιδιαιτερότητες των Επιχειρήσεων/Φορέων.

Η επιλεγμένη μεθοδολογία διοίκησης έργων προσαρμόζεται ανάλογα με την πολυπλοκότητα του υπό εκτέλεση έργου, αποσκοπώντας στον έγκαιρο προγραμματισμό των απαραίτητων ενεργειών και την παρακολούθηση της εξέλιξής τους, μέσω κατάλληλων σημείων μέτρησης και αναφορών προόδου. Η χρήση μεθοδολογιών διοίκησης έργων διασφαλίζει τη δέσμευση της εταιρείας, όσον αφορά στην υψηλή ποιότητα, την έγκαιρη υλοποίηση, καθώς και τη συνεχή βελτιστοποίηση των παραδοτέων μέσα σε ένα δυναμικό επιχειρησιακό περιβάλλον.