Σύστημα Ωρομέτρησης Προσωπικού

Απλοποιήστε τη διαχείριση των ωρών εργασίας των υπαλλήλων με τον πιο σύγχρονο και μοντέρνο τρόπο. Εξασφαλίστε και να ελέγξτε την συμμετοχή και την παραγωγικότητα στην επιχείρησή σας.
Είναι μια εφαρμογή ωρομέτρησης των εργαζομένων βασισμένη σε έναν βιομετρικό ανιχνευτή χρησιμοποιώντας το κλειδί από το δακτυλικό αποτύπωμα. Το Organosys.TIME καταγράφει την ωρομέτρηση των εργαζομένων με πολύ περιορισμένο κόστος και χωρίς να απαιτείται καμία επιπλέον εγκατάσταση. Με την βοήθεια του συστήματος καταγραφής των ατόμων με τη χρήση βιομετρικών μεθόδων δεν είναι απαραίτητη πλέον:
 • η χρησιμοποίηση των απλών καρτών παρουσίας
 • οι περίπλοκοι κωδικοί εισόδου και εξόδου
 • καθώς και τα μειονεκτήματα των παραπάνω λύσεων, όπως η μεταβίβαση των καρτών από άτομο σε άτομο.
 • Είσοδος / Έξοδος
 • Επεκτασιμότητα σε πολλαπλές εισόδους από μια κεντρική διαχείριση
 • Αυτόματη παραμετροποιήσιμη έξοδος (σε περίπτωση που ξεχάσει την έξοδο ο υπάλληλος)
 • Αναφορές εισόδου / εξόδου
 • Ώρα εργασίας εκτός βάρδιας
 • Ψηφιακή κάρτα εργασίας myErgani
 • Διαβίβαση πραγματικού χρόνου εργασίας (προσέλευση / αποχώρηση) στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
 • Απολύσεις και αναφορές
 • Αναφορά για τους εργαζομένους ανά βάρδια
 • Αυτόματο Backup
 • Πλήρη καταγραφή στοιχείων, δυνατότητα ανάρτησης εγγράφων και φωτογραφία των εργαζομένων
 • Απεριόριστος αριθμός εργαζομένων
 • Καταγραφή παρουσίας υπαλλήλων
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση εργαζομένων ανα τμήμα
 • Προγραμματισμός ωραρίων, αργιών
 • Ηλεκτρονικά τερματικά ωρομέτρησης ή βιομετρικοί αισθητήρες αφής με χρήση κάρτας, αφής ή συνδυασμό και των δύο για απόλυτο έλεγχο παρουσίας εργαζομένων
 • Συγκεντρωτικές αναφορές εργασίας με δυνατότητα εκτύπωσης
 • Δημιουργία αναφοράς παρουσιών
 • On-Line / Off-line σύνδεση με ρολόι παρουσίας προσωπικού
 • Σύνδεση υποκαταστημάτων
 • Απομακρυσμένη υποστήριξη
 • Αυτό το σύστημα απαιτεί H/Y Desktop/Laptop ή Server σε δίκτυο.

Το Organosys.TIME προσφέρει την δυνατότητα πλήρης καταγραφής και εκτύπωσης αναφορών και απαραίτητων στοιχείων για έκδοση μισθοδοσίας.

Για τον έλεγχο εισόδου/εξόδου των εργαζομένων, το Organosys.TIME δίνει την δυνατότητα σύνδεσης στον εργαζόμενο (κατά την είσοδο/έξοδο από την επιχείρηση) με 2 τρόπους: Επαγωγική κάρτα ή δακτυλικό αποτύπωμα μέσω τερματικών ωρομέτρησης ή βιομετρικών αισθητήρων. Ολοκληρωμένη καταγραφή στο ρολόι όλων των απαραίτητων στοιχείων κάθε εργαζομένου:  
 • Ο κωδικός του.
 • Ημερομηνία και ποιά ώρα έγινε η κίνηση.
 • Αν η κίνηση ήταν είσοδος ή έξοδος.
 • Εξαγωγή και εκτύπωση των δεδομένων σε μορφή Excel, HTML.
Το Organosys.TIME αναγνωρίζει αυτόματα πότε επιστρέφει/αναχωρεί ο υπάλληλος ανα μέρα, πότε γίνονται διαλείμματα, εαν εργαστεί σε αργία, υπερωρίες και απρογραμμάτιστες βάρδιες. Το ρολόι παρουσίας δίνει οπτικό και ηχητικό σήμα στον εργαζόμενο σε κάθε καταχώρηση που γίνεται την στιγμή εισόδου/εξόδου ανάλογα με την εντολή που έχει δώσει ο διαχειριστής.
 • Βάρδιες ανά εργαζόμενο ή και συνολικά.
 • Μεταφορά δεδομένων από άλλες εφαρμογές.
 • Σύνδεση με συσκευές ελέγχου, παραμετροποίηση.
 • Δυνατότητα επέκτασης και ελέγχου πρόσβασης με οδήγηση αυτομάτων θυρών και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.
 • Δυνατότητα Ασύρματης σύνδεσης του αισθητήρα στο δίκτυο (εξτρά κόστος).
 • Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων με ασφάλεια για αρκετά χρόνια.
 • Αυτόνομη λειτουργία έπειτα από εισαγωγή όλων των απαραίτητων στοιχείων του εργαζομένου, εύκολα και γρήγορα!

Επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε κάποια ερώτηση ή θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της ComputerMind.