Έλεγχος και αξιολόγηση ασφαλείας (Αudit)

Oλοκληρωμένη προσέγγιση ασφάλειας.
Προσδιορίσετε αν κάποια από τις υπηρεσίες που χρησιμοποιεί η επιχείρησή σας έχουν οποιεσδήποτε ατέλειες.

Η ComputerMind μπορεί να σας βοηθήσει να αξιολογήσετε την ασφάλειά σας και να καλύψετε τυχόν κενά που μπορεί να βρείτε.

Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο αποτελούν συνεχώς αυξανόμενη απειλή, οι χρήστες απαιτούν μεγαλύτερη κινητικότητα και ο αριθμός των δεδομένων που πρέπει να προστατoύν συνεχίζει να αυξάνεται κάθε χρόνο. Στον σημερινό κόσμο της Πληροφορικής, δεν είναι πλέον θέμα το αν υπάρξει παραβίαση της ασφάλειας, αλλά το πότε.
Προκειμένου να είστε προετοιμασμένοι, πρέπει να κατανοήσετε πλήρως τον κίνδυνο. Χρειάζεστε μια ακριβή εικόνα του προφίλ κινδύνου ασφαλείας για τα στοιχεία ενεργητικού, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες που διαχειρίζεστε ανά πάσα στιγμή. Χρειάζεστε έναν συνεργάτη που καταλαβαίνει πώς να σας βοηθήσει να προστατεύσετε τον οργανισμό σας αποτελεσματικά και σίγουρα. Οι ειδικοί μπορούν να αντιμετωπίσουν τις πιο κρίσιμες ανάγκες ασφάλειας, τις αυστηρές απαιτήσεις συμμόρφωσης και τις περίπλοκες τεχνολογικές προκλήσεις – με βαθιά κατανόηση του μοναδικού περιβάλλοντος, των αναγκών και των στόχων σας.

Συζητήστε σήμερα με έναν ειδικό της ComputerMind για να μάθετε πώς θα βοηθήσουμε την επιχείρησή σας